PCR, антиген и антитела тестове за КОВИД-19

Медицинска лаборатория „Медилаб” е одобрена от Министерството на здравеопазването за доказване на COVID-19. Резултатите от нейните PCR и АНТИГЕННИ тестове се признават при пътуване в чужбина и издава цифров сертификат на ЕС за COVID-19 при отрицателен резултат от PCR или антигенен тест

ЦЕНИ:

  • PCR тест – 100лв. / Експресен (до 4 часа) 150лв.
  • Антигенен тест – 40лв.
  • IgG антитела – количествен тест – 19лв.
  • IgM антитела – количествен тест – 19лв.
  • Вирус-неутрализиращи антитела – 35лв.

Цените включват такси за пробовземане, обезвреждане на отпадъците и издаване на сертификат. Резултатите от PCR тестовете са готови в рамките на същия работен ден.