Ценоразпис

КодНаименованиеЦена пациент
/лв./
Група
10_215АКР10,00АКР
01.10_22Окултни кръвоизливи5,00Биохимия
01.11_23Глюкоза2,00Биохимия
01.12_24Кръвно-захарен профил6,00Биохимия
01.13_25Креатинин2,00Биохимия
01.14_26Урея2,00Биохимия
01.15_27Билирубин—общ2,00Биохимия
01.16_28Билирубин—директен2,00Биохимия
01.17_29Общ белтък2,00Биохимия
01.18_30Албумин2,00Биохимия
01.19_31Холестерол2,00Биохимия
01.20_32HDL-холестерол2,00Биохимия
01.21_33Триглицериди2,00Биохимия
01.22_34Гликиран хемоглобин9,00Биохимия
01.23_35Пикочна киселина2,00Биохимия
01.24_36AСАТ2,00Биохимия
01.25_37АЛАТ2,00Биохимия
01.26_38Креатинкиназа (КК)2,00Биохимия
01.27_96ГГТ2,00Биохимия
01.28_39Алкална фосфатаза (АФ)2,00Биохимия
01.29_40Алфа-амилаза2,00Биохимия
01.30_41Липаза3,00Биохимия
01.33_43Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)8,00Биохимия
01.34_44Калций2,00Биохимия
01.35_45Фосфати2,00Биохимия
01.36_46Желязо2,00Биохимия
01.37_47ЖСК2,00Биохимия
01.38_48Изследване на C-реактивен протеин4,00Биохимия
01.39_49LDL-холестерол3,00Биохимия
01.42_123Глюкозотолерантен тест- 3 кратен6,00Биохимия
10.20_67Микроалбуминурия10,00Биохимия
10_215АКР10,00Биохимия
14_200Креатининов клирънс6,00Биохимия
40_119Калий2,00Биохимия
41_120Натрий2,00Биохимия
43_121Магнезий3,00Биохимия
45_122CK-MB3,00Биохимия
49_124Глюкозотолерантен тест-4 кратен6,00Биохимия
51_125LDH3,00Биохимия
53_126Хлориди2,00Биохимия
55_127Йонизиран калций4,00Биохимия
56_128VLDL-холестерол2,00Биохимия
57_129Индиректен билирубин2,00Биохимия
58_130UIBC0,00Биохимия
02.11_78Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеоза7,00Вирусология
05.01_89Серологично изследване за HIV 1/2 антитела10,00Вирусология
05.02_90Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни(IgM, IgG)15,00Вирусология
05.04_92Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус10,00Вирусология
05.05_93Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус8,00Вирусология
05.06_94Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус10,00Вирусология
05.07_102Серологично изследване на anti-HBclgM антитела  хепатитен B вирус15,00Вирусология
10.64_502SARS CoV-2100,00Вирусология
15_159Лаймска болест / Borrelia IgG18,00Вирусология
16_160Лаймска болест / Borrelia IgM18,00Вирусология
18_161HBcor-Total12,00Вирусология
19_162HBc-IgM10,00Вирусология
20_163anti-HBs10,00Вирусология
22_164Rubeolla IgG15,00Вирусология
23_165Грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./ 15,00Вирусология
24_166Грипен вирус тип В+ грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./ 15,00Вирусология
25_167CMV IgM12,00Вирусология
28_718Covid -19/IgM, IgG25,00Вирусология
30_719SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 35,00Вирусология
31_720SARS-CoV-2 IgG quantity19,00Вирусология
32_721SARS-CoV-2 IgM quantity19,00Вирусология
33_722Anti-SARS-CoV-2 S/RBD/VNT AT35,00Вирусология
12_217Токсоплазмоза IgG/Токсоплазмоза IgM28,00Диагностични пакети
01.10_22Окултни кръвоизливи5,00Други тестове
10_196Calprotectin34,00Други тестове
11_197Спермограма10,00Други тестове
12_147Helicobacter pylori Ig A13,00Други тестове
12_198Конкремент от отделителна система10,00Други тестове
13_199Количествено изсл.на белтък в урина4,00Други тестове
14_200Креатининов клирънс6,00Други тестове
15_201Количествено изсл. на калций в урина4,00Други тестове
16_202Количествено изсл.на фосфор в урина4,00Други тестове
17_203Количествено изсл.на креатинин в урина4,00Други тестове
18_204Качествено изледване на асцитна течност3,00Други тестове
19_205Количествено изсл. на амилаза в урина4,00Други тестове
20_206Количествено изсл. на глюкоза урина4,00Други тестове
21_207Количествено изсл. на калий в урина4,00Други тестове
22_208Количествено изсл. на магнезий в урина4,00Други тестове
23_209Количествено изсл. на натрий в урина4,00Други тестове
24_210Количествено изсл. на хлориди4,00Други тестове
25_211Количествено изсл.на пикочна киселина в урина4,00Други тестове
26_212Комбиниран тест за наркотични вещества25,00Други тестове
27_213Монотест за наркотични вещества в урината15,00Други тестове
29_253Протеин на Bence-Jones10,00Други тестове
30_214Уреен клирънс6,00Други тестове
31_254Уринен тест за бременност10,00Други тестове
01.38_48Изследване на C-реактивен протеин4,00Имунология
02.10_52Изследване на ревматоиден фактор4,00Имунология
09.01_53Определяне на криоглобулини9,00Имунология
09.02_54Определяне на общи имуноглобулини IgM8,00Имунология
09.03_55Определяне на общи имуноглобулини IgG8,00Имунология
09.04_56Определяне на общи имуноглобулини IgА8,00Имунология
09.06_58Определяне на С4 компонент на комплемента5,00Имунология
10.63_86Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis14,00Имунология
11_146Helicobacter pylori  Ag – фекална маса26,00Имунология
12_147Helicobacter pylori Ig A13,00Имунология
13_148Helicobacter pylori Ig G13,00Имунология
14_149 Хламидия пневмония IgМ18,00Имунология
15_150 Хламидия пневмония IgG18,00Имунология
16_151ANA – Screen / АНА скрининг17,00Имунология
17_152Anti – CCP24,00Имунология
19_153Хламидия трахоматис IgА14,00Имунология
21_154Хламидия трахоматис IgM0,00Имунология
25_155IgE15,00Имунология
26_156LE-клетки10,00Имунология
29_157Туберкулоза25,00Имунология
30_158ултра сензитивно CRP20,00Имунология
12.01_106Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)5,00Имунохематология
01.01_95Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC3,00Клинична лаборатория
01.03_16Скорост на утаяване на еритроцитите2,00Клинична лаборатория
01.04_17Време на кървене1,00Клинична лаборатория
01.05_18Протромбиново време3,00Клинична лаборатория
01.06_19Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)3,00Клинична лаборатория
01.07_20Фибриноген3,00Клинична лаборатория
01.08_21Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)1,00Клинична лаборатория
01.09_99Седимент – ориентировъчно изследване1,00Клинична лаборатория
01.10_22Окултни кръвоизливи5,00Клинична лаборатория
01.11_23Глюкоза2,00Клинична лаборатория
01.12_24Кръвно-захарен профил6,00Клинична лаборатория
01.13_25Креатинин2,00Клинична лаборатория
01.14_26Урея2,00Клинична лаборатория
01.15_27Билирубин—общ2,00Клинична лаборатория
01.16_28Билирубин—директен2,00Клинична лаборатория
01.17_29Общ белтък2,00Клинична лаборатория
01.18_30Албумин2,00Клинична лаборатория
01.19_31Холестерол2,00Клинична лаборатория
01.20_32HDL-холестерол2,00Клинична лаборатория
01.21_33Триглицериди2,00Клинична лаборатория
01.22_34Гликиран хемоглобин9,00Клинична лаборатория
01.23_35Пикочна киселина2,00Клинична лаборатория
01.24_36AСАТ2,00Клинична лаборатория
01.25_37АЛАТ2,00Клинична лаборатория
01.26_38Креатинкиназа (КК)2,00Клинична лаборатория
01.27_96ГГТ2,00Клинична лаборатория
01.28_39Алкална фосфатаза (АФ)2,00Клинична лаборатория
01.29_40Алфа-амилаза2,00Клинична лаборатория
01.30_41Липаза3,00Клинична лаборатория
01.33_43Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)8,00Клинична лаборатория
01.34_44Калций2,00Клинична лаборатория
01.35_45Фосфати2,00Клинична лаборатория
01.36_46Желязо2,00Клинична лаборатория
01.37_47ЖСК2,00Клинична лаборатория
01.38_48Изследване на C-реактивен протеин4,00Клинична лаборатория
01.39_49LDL-холестерол3,00Клинична лаборатория
01.40_97Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване2,00Клинична лаборатория
01.41_50Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване2,00Клинична лаборатория
01.42_123Глюкозотолерантен тест- 3 кратен6,00Клинична лаборатория
02.09_51Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)4,00Клинична лаборатория
02.10_52Изследване на ревматоиден фактор4,00Клинична лаборатория
09.01_53Определяне на криоглобулини9,00Клинична лаборатория
09.02_54Определяне на общи имуноглобулини IgM8,00Клинична лаборатория
09.03_55Определяне на общи имуноглобулини IgG8,00Клинична лаборатория
09.04_56Определяне на общи имуноглобулини IgА8,00Клинична лаборатория
09.06_58Определяне на С4 компонент на комплемента5,00Клинична лаборатория
10.08_59fT411,00Клинична лаборатория
10.09_60TSH11,00Клинична лаборатория
10.10_61PSA12,00Клинична лаборатория
10.11_62CA-15-314,00Клинична лаборатория
10.12_63СА-19-914,00Клинична лаборатория
10.13_64СА-12514,00Клинична лаборатория
10.14_65Алфа-фетопротеин14,00Клинична лаборатория
10.20_67Микроалбуминурия10,00Клинична лаборатория
10.21_68Progesteron12,00Клинична лаборатория
10.22_69LH12,00Клинична лаборатория
10.23_70FSH12,00Клинична лаборатория
10.24_71Prolactin12,00Клинична лаборатория
10.25_72Estradiol12,00Клинична лаборатория
10.26_73Testosteron12,00Клинична лаборатория
10.27_74Определяне на Anti – TPO12,00Клинична лаборатория
10.32_98Феритин10,00Клинична лаборатория
10.61_76СЕА14,00Клинична лаборатория
10_222Хистологично изследване на материал от орган30,00Клинична патология
11_223Хистопатологично изследване0,00Клинична патология
12_224Цитонамазка14,00Клинична патология
01.04_17Време на кървене1,00Коагулация
01.05_18Протромбиново време3,00Коагулация
01.06_19Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)3,00Коагулация
01.07_20Фибриноген3,00Коагулация
14_131Време съсирване1,00Коагулация
15_132D-Dimer16,00Коагулация
16_733Тромботест3,00Коагулация
10.32_98Феритин10,00Метаболити
10_190Vit D – total22,00Метаболити
11_191Витамин В1214,00Метаболити
12_192Тропонин 12,00Метаболити
14_193Фолиева киселина20,00Метаболити
15_194Трансферин20,00Метаболити
16_195Хомоцистеин55,00Метаболити
02.07_77Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)4,00Микробиология
02.09_51Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)4,00Микробиология
02.10_52Изследване на ревматоиден фактор4,00Микробиология
02.11_78Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеоза7,00Микробиология
02.12_79Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus7,00Микробиология
02.13_80Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)15,00Микробиология
02.15_82Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.7,00Микробиология
02.17_84Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium7,00Микробиология
02.19_85Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST7,00Микробиология
02.21_168Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
7,00Микробиология
02.22_175Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
7,00Микробиология
02.23_172Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
7,00Микробиология
02.25_173Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по
Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus,
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
7,00Микробиология
02.27_171Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на
Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),
Гъбички (C. albicans)
7,00Микробиология
02.28_176Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на
22
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
7,00Микробиология
02.29_179Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
7,00Микробиология
10.63_86Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis14,00Микробиология
10.64_502SARS CoV-2100,00Микробиология
16_160Лаймска болест / Borrelia IgM18,00Микробиология
22_169Урина за урокултура – еднократно7,00Микробиология
24_170Изследване на фецес за здравна книжка7,00Микробиология
31_174Хламидия-директен тест13,00Микробиология
36_177Гонорея-микроскопски тест5,00Микробиология
37_178Гъбички5,00Микробиология
39_180Изследване на стерилна урина-трикратно15,00Микробиология
40_181Културално изследване за Trichomonas vaginalis15,00Микробиология
41_182Микоплазма18,00Микробиология
42_183Сифилис-имунохроматография5,00Микробиология
45_184Материал от устна кухина7,00Микробиология
46_185Кърма7,00Микробиология
47_186Мляко7,00Микробиология
48_187Ставен пунктат7,00Микробиология
49_188Gonorrhea Ag15,00Микробиология
50_189Хемокултура15,00Микробиология
04.01_100Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis15,00Паразитология
04.02_101Серологично изследване за трихинелоза24,00Паразитология
04.03_87Серологично изследване за токсоплазмоза15,00Паразитология
04.04_88Серологично изследване за ехинококоза24,00Паразитология
11_216Токсоплазмоза IgG15,00Паразитология
12_217Токсоплазмоза IgG/Токсоплазмоза IgM28,00Паразитология
14_218Изследване за малария29,00Паразитология
16_219Перианален отпечатък за ентеробиоза5,00Паразитология
18_220Фекална проба за чревни протозои 6,00Паразитология
19_221Фекална проба за чревни хелминти6,00Паразитология
12.01_106Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)5,00Транзфузионна хематология
10.10_61PSA12,00Туморни маркери 
10.11_62CA-15-314,00Туморни маркери 
10.12_63СА-19-914,00Туморни маркери 
10.13_64СА-12514,00Туморни маркери 
10.14_65Алфа-фетопротеин14,00Туморни маркери 
10.61_76СЕА14,00Туморни маркери 
15_140Total B-HCG12,00Туморни маркери 
17_141CA 72-418,00Туморни маркери 
18_142Cyfra 21-120,00Туморни маркери 
19_143Oстеокалцин15,00Туморни маркери 
20_144SCC20,00Туморни маркери 
21_145бета-2-микроглобулин20,00Туморни маркери 
01.08_21Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)1,00Урина-ОХИ
01.09_99Седимент – ориентировъчно изследване1,00Урина-седимент
01.01_95Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC3,00Хематология
01.03_16Скорост на утаяване на еритроцитите2,00Хематология
01.40_97Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване2,00Хематология
01.41_50Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване2,00Хематология
10_118CBC3,00Хематология
11_112CBC+DIFF6,00Хематология
12_113HGB1,00Хематология
13_114Левкоцити1,00Хематология
16_115Тромбоцити1,00Хематология
19_116Броене на ретикулоцити3,00Хематология
20_117Базофилно пунктирани еритроцити3,00Хематология
10.08_59fT411,00Хормони
10.09_60TSH11,00Хормони
10.21_68Progesteron12,00Хормони
10.22_69LH12,00Хормони
10.23_70FSH12,00Хормони
10.24_71Prolactin12,00Хормони
10.25_72Estradiol12,00Хормони
10.26_73Testosteron12,00Хормони
10.27_74Определяне на Anti – TPO12,00Хормони
12_133fT311,00Хормони
14_134TAT12,00Хормони
15_135TSH-рецепторни антитела28,00Хормони
22_136DHEA-S12,00Хормони
23_137Инсулин12,00Хормони
24_138Паратхормон/Parathormon14,00Хормони
25_139Тиреоглобулин20,00Хормони
26_519Beta-CrossLaps19,00Хормони