Ценоразпис 2

Хематология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Венепункция,епруветки 2,00 
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHCEDTA4,001
Скорост на утаяване на еритроцититеEDTA2,001
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследванеEDTA5,001
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследванеEDTA5,001
CBCEDTA4,001
CBC+DIFFEDTA6,001
HGBEDTA2,001
ЛевкоцитиEDTA2,001
ТромбоцитиEDTA2,001
Броене на ретикулоцитиEDTA3,001
Базофилно пунктирани еритроцитиEDTA3,001

Биохимия

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Венепункция,епруветки2,002,001
Окултни кръвоизливиF8,001
ГлюкозаS/EDTA2,501
Кръвно-захарен профилS/EDTA6,001
КреатининS2,501
УреяS2,501
Билирубин—общS2,501
Билирубин—директенS2,501
Общ белтъкS2,501
АлбуминS2,501
ХолестеролS2,501
HDL-холестеролS2,501
ТриглицеридиS2,501
Гликиран хемоглобинEDTA10,001
Пикочна киселинаS2,501
AСАТS2,501
АЛАТS2,501
Креатинкиназа (КК)S2,501
ГГТS2,501
Алкална фосфатаза (АФ)S2,501
Алфа-амилазаS2,501
ЛипазаS3,001
Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)S9,001
КалцийS2,501
ФосфатиS2,501
ЖелязоS2,501
ЖСКS2,501
Изследване на C-реактивен протеинS4,501
LDL-холестеролS3,001
Глюкозотолерантен тест- 3 кратенS5,001
МикроалбуминурияU10,001
Креатининов клирънсS6,001
КалийS3,001
НатрийS3,001
МагнезийS3,001
CK-MBS3,001
Глюкозотолерантен тест-4 кратенS/EDTA6,001
LDHS3,001
ХлоридиS3,001
Йонизиран калцийS4,001
VLDL-холестеролS2,001
Индиректен билирубинS2,001
UIBCS0,001
ASAT, ALAT, GGTS6,501
Пакет Креатинин, Урея, Пикочна киселинаS6,501

Коагулация

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Венепункция,епруветкиCP2,001
Време на кървене 1,501
Протромбиново времеCP3,501
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)CP3,501
ФибриногенCP3,501
Време съсирване 1,501
D-DimerCP17,001
Тромботест 4,001

Изследване на урина

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Ценова листа
Седимент – ориентировъчно изследванеU1,301
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)U1,301

Хормони

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
fT4S12,001
TSHS12,001
ProgesteronS14,001
LHS14,001
FSHS14,001
ProlactinS14,001
EstradiolS14,001
TestosteronS14,001
Определяне на Anti – TPOS14,001
fT3S13,001
TATS14,001
TSH-рецепторни антителаS33,001
DHEA-SS15,001
ИнсулинS14,001
Паратхормон/ParathormonS14,001
ТиреоглобулинS20,001
Beta-CrossLapsS19,001

Туморни маркери

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Венепункция,епруветкиS2,001
PSAS14,001
CA-15-3S16,001
СА-19-9S16,001
СА-125S16,001
Алфа-фетопротеинS16,001
СЕАS16,001
Total B-HCGS15,001
CA 72-4S18,001
Cyfra 21-1S20,001
OстеокалцинS15,001
SCCS20,001
бета-2-микроглобулинS20,001

Имунология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Изследване на C-реактивен протеинS4,501
Изследване на ревматоиден факторS4,501
Определяне на криоглобулиниS9,003.яну
Определяне на общи имуноглобулини IgMS8,001
Определяне на общи имуноглобулини IgGS8,001
Определяне на общи имуноглобулини IgАS8,001
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis 14,001
Helicobacter pylori  Ag – фекална маса 26,002
Helicobacter pylori Ig AS13,002
Helicobacter pylori Ig GS13,002
 Хламидия пневмония IgМS18,002
 Хламидия пневмония IgGS18,002
ANA – Screen / АНА скринингS17,002
Anti – CCPS24,002
Хламидия трахоматис IgАS14,002
Хламидия трахоматис IgMS14,002
Хламидия трахоматис IgGS14,002
IgES15,001
LE-клеткиEDTA10,002
ТуберкулозаS15,001
Ултра сензитивно CRPS/EDTA10,001

Метаболити

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
ФеритинS12,001
Vit D – totalS22,001
Витамин В12S16,001
Тропонин S15,001
Фолиева киселинаS16,001
ТрансферинS16,001
ХомоцистеинS20,001
Прокалцитонин S35,001
С пептидS20,001

Лекарствено мониториране

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
КарбамазепинS18,002
Валпроева киселинаS18,002

АКР

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
АКР/Кръвно-газов анализP15,001

Трансфузионна хематология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)EDTA10,001

Микробиология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)S/EDTA4,501
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)S4,501
Изследване на ревматоиден факторS4,501
Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеозаS/EDTA15,002
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus 9,602
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) 14,002
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. 10,002
Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. 8,502
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium 8,502
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST 7,002
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 8,502
Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 8,502
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 8,502
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др
 8,502
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по
Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus,
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 8,502
Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на
Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),
Гъбички (C. albicans)
 8,502
Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на
Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),
Гъбички (C. albicans)
 8,502
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на
22
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
 7,002
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
 8,502
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis 14,002
SARS CoV-2 80,001
Лаймска болест / Borrelia IgMS18,002
Урина за урокултура – еднократноU7,001
Изследване на фецес за здравна книжка 12,002
Хламидия-директен тест 13,001
Гонорея-микроскопски тест 5,002
Гъбички 5,002
Изследване на стерилна урина-трикратноU24,003
Културално изследване за Trichomonas vaginalis 20,003
Микоплазма – Уреаплазма – Гарднерела Chlamydia trach
Trichomonas vaginalis
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealiticum
Ureaplasma parvum
Neisseria gonorrhoeae 
Урина, влагалищен, уретрален секрет, еякулат25,003
Сифилис-имунохроматографияS/EDTA7,001
Материал от устна кухина 8,502
Кърма 8,502
Мляко 8,502
Ставен пунктат 8,502
Gonorrhea Ag 15,001
Хемокултура 20,003

Вирусология

НаименованиеМатериалЦена пациентДни
Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеозаS/EDTA15,002
Серологично изследване за HIV 1/2 антителаS/EDTA12,001
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни(IgM, IgG)S/EDTA15,003
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирусS/EDTA14,001
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирусS/EDTA9,001
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирусS/EDTA14,001
Серологично изследване на anti-HBclgM антитела  хепатитен B вирусS/EDTA16,003
SARS CoV-2 80,001
Лаймска болест / Borrelia IgGS/EDTA18,002
Лаймска болест / Borrelia IgMS/EDTA18,002
HBcor-TotalS/EDTA16,002
HBc-IgMS/EDTA15,002
anti-HBsS/EDTA15,002
Rubeolla IgGS/EDTA15,003
Грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./  15,001
Грипен вирус тип В+ грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./  15,001
CMV IgMS/EDTA18,002
Covid -19/IgM, IgGS25,001
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  35,001
SARS-CoV-2 IgG quantityS19,001
SARS-CoV-2 IgM quantityS19,001
Anti-SARS-CoV-2 S/RBD/VNT ATS35,001

Имунохематология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)EDTA10,001

Други тестове

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Окултни кръвоизливи 8,001
Calprotectin 34,002
Спермограма 15,001
Helicobacter pylori Ig AS13,002
Конкремент от отделителна система 18,002
Количествено изсл.на белтък в уринаU4,001
Креатининов клирънсU/S6,001
Количествено изсл. на калций в уринаU4,001
Количествено изсл.на фосфор в уринаU4,001
Количествено изсл.на креатинин в уринаU4,001
Качествено изледване на асцитна течност 3,001
Количествено изсл. на амилаза в уринаU4,001
Количествено изсл. на глюкоза уринаU4,001
Количествено изсл. на калий в уринаU4,001
Количествено изсл. на магнезий в уринаU4,001
Количествено изсл. на натрий в уринаU4,001
Количествено изсл. на хлоридиU4,001
Количествено изсл.на пикочна киселина в уринаU4,001
Комбиниран тест за наркотични веществаU25,001
Монотест за наркотични вещества в уринатаU15,001
Протеин на Bence-JonesU10,002
Уреен клирънсU6,001
Ликвор 20,002

Паразитология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis 15,002
Серологично изследване за трихинелозаS24,003
Серологично изследване за токсоплазмозаS15,003
Серологично изследване за ехинококозаS24,003
Токсоплазмоза IgGS15,002
Токсоплазмоза IgG/Токсоплазмоза IgMS28,002
Изследване за маларияEDTA29,003
Перианален отпечатък за ентеробиоза 5,005
Фекална проба за чревни протозои  6,005
Фекална проба за чревни хелминти 6,005

Клинична патология

НаименованиеМатериалЦена пациент (лв.)Дни
Хистологично изследване на материал от орган 30,005
Хистопатологично изследване 30,005
Цитонамазка 12,005