За контакти

3400, гр. Монтана

ул.Цар Борис III 22, ет. 1

СМДЛ МЕДИЛАБ ЕООД– Клинична и микробиологична лаборатория

Телефон: +359 – 096 306-165

Е-mail: d_mihailova@gbg.bg