СМДЛ-МЕДИЛАБ - ЕООД

СМДЛ-МЕДИЛАБ - ЕООД гр.Монтана е създадена през 2001г. и е първата частна лаборатория за извършване на клинико-лабораторни изследвания в региона. Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията, е свързан с провеждане на медицински консултации, лечение и медикодиагностични анализи - хематологични, имунологични, серологични, хормонални, биохимични, микробиолочни и други. Разположението на лабораторията е удобно за пациенти и лекари, в центъра на гр. Монтана, срещу сградата на поликлиниката. СМДЛ МЕДИЛАБ има сключен договор със Здравната каса.
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - МЕДИЛАБ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-3840-C01 от 14.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.