За нас

Д-р Димитрина Иванова Михайлова – Миронова (Управител на лабораторията)
Медицински институт, гр.Плевен с допълнителна специализация „Kлинична лаборатория“.

3400 гр. Монтана,
ул.“Цар Борис III“ № 22, ет. 1
Служебен телефон: (096) 306-165
e-mail: d_mihailova@gbg.bg