Ценоразпис

КодНаименованиеЦена пациент лв.Група
01.01_95Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC4,50Хематология
01.03_16Скорост на утаяване на еритроцитите2,00Хематология
01.04_17Време на кървене2,50Клинична лаборатория
01.05_18Протромбиново време3,80Клинична лаборатория
01.06_19Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)3,80Клинична лаборатория
01.07_20Фибриноген3,80Клинична лаборатория
01.08_21Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)2,00Клинична лаборатория
01.09_99Седимент – ориентировъчно изследване2,00Клинична лаборатория
01.10_22Окултни кръвоизливи8,00Биохимия
01.11_23Глюкоза2,70Биохимия
01.12_24Кръвно-захарен профил7,00Биохимия
01.13_25Креатинин2,70Биохимия
01.14_26Урея2,70Биохимия
01.15_27Билирубин—общ2,70Биохимия
01.16_28Билирубин—директен2,70Биохимия
01.17_29Общ белтък2,70Биохимия
01.18_30Албумин2,70Биохимия
01.19_31Холестерол2,70Биохимия
01.20_32HDL-холестерол3,00Биохимия
01.21_33Триглицериди2,70Биохимия
01.22_34Гликиран хемоглобин15,00Биохимия
01.23_35Пикочна киселина2,70Биохимия
01.24_36AСАТ2,70Биохимия
01.25_37АЛАТ2,70Биохимия
01.26_38Креатинкиназа (КК)2,70Клинична лаборатория
01.27_96ГГТ2,70Биохимия
01.28_39Алкална фосфатаза (АФ)2,70Биохимия
01.29_40Алфа-амилаза3,00Биохимия
01.30_41Липаза3,50Биохимия
01.33_43Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)10,50Биохимия
01.34_44Калций2,70Биохимия
01.35_45Фосфати2,70Биохимия
01.36_46Желязо2,70Биохимия
01.37_47ЖСК3,00Биохимия
01.38_48Изследване на C-реактивен протеин6,50Биохимия
01.39_49LDL-холестерол3,00Биохимия
01.40_97Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване5,00Хематология
01.41_50Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване5,00Хематология
01.42_123Глюкозотолерантен тест- 3 кратен6,50Биохимия
02.07_77Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)7,00Микробиология
02.09_51Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)7,00Микробиология
02.10_52Изследване на ревматоиден фактор7,00Микробиология
02.11_78Epstein-Barr IgM – латекс /инф. мононуклеоза/9,00Вирусология
02.12_79Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus15,00Микробиология
02.13_80Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)14,00Микробиология
02.15_82Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.15,00Микробиология
02.16_523Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.15,00Микробиология
02.17_84Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium15,00Микробиология
02.19_85Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST9,00Микробиология
02.21_168Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
15,00Микробиология
02.22_175Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
15,00Микробиология
02.23_172Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
15,00Микробиология
02.24_469Микробиологично изследване на простатен секрет – директна
микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др
15,00Микробиология
02.25_173Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по
Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus,
Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
15,00Микробиология
02.26_470Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на
Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),
Гъбички (C. albicans)
15,00Микробиология
02.27_171Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на
Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae),
Гъбички (C. albicans)
15,00Микробиология
02.28_176Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на
22
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
15,00Микробиология
02.29_179Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на
Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам
(-) бактерии
15,00Микробиология
04.02_101Серологично изследване за трихинелоза24,00Паразитология
04.03_87Токсоплазмa IgM/Toxoplasma IgM17,00Паразитология
04.04_88Серологично изследване за ехинококоза24,00Паразитология
05.01_89Серологично изследване за HIV 1/2 антитела15,00Вирусология
05.02_90Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни(IgM, IgG)18,00Вирусология
05.04_92Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус15,00Вирусология
05.05_93Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус15,00Вирусология
05.05_93Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус15,00Клинична лаборатория
05.06_94Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус15,00Вирусология
05.06_94Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус15,00Клинична лаборатория
05.07_102Серологично изследване на anti-HBclgM антитела  хепатитен B вирус18,00Вирусология
05.09_164Rubeolla IgG18,00Вирусология
05.10_891Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен B вирус18,00Вирусология
05.12_719SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 20,00Вирусология
09.01_53Определяне на криоглобулини12,00Клинична лаборатория
09.02_54Определяне на общи имуноглобулини IgM16,00Клинична лаборатория
09.03_55Определяне на общи имуноглобулини IgG16,00Клинична лаборатория
09.04_56Определяне на общи имуноглобулини IgА16,00Клинична лаборатория
10.08_59fT416,50Клинична лаборатория
10.09_60TSH16,00Клинична лаборатория
10.10_61PSA17,00Клинична лаборатория
10.11_62CA-15-318,00Клинична лаборатория
10.12_63СА-19-918,00Клинична лаборатория
10.13_64СА-12518,00Клинична лаборатория
10.14_65Алфа-фетопротеин19,00Клинична лаборатория
10.16_520Карбамазепин20,00Лекарствено мониториране
10.17_521Валпроева киселина20,00Лекарствено мониториране
10.20_67Микроалбуминурия14,00Биохимия
10.21_68Progesteron16,00Клинична лаборатория
10.22_69LH16,00Клинична лаборатория
10.23_70FSH16,00Клинична лаборатория
10.24_71Prolactin16,00Клинична лаборатория
10.25_72Estradiol16,00Клинична лаборатория
10.26_73Testosteron16,00Клинична лаборатория
10.27_74Определяне на Anti – TPO17,00Клинична лаборатория
10.32_98Феритин18,00Метаболити
10.61_76СЕА19,00Клинична лаборатория
10.64_502SARS CoV-265,00Вирусология
10.76_722Anti-SARS-CoV-2 S/RBD/VNT AT35,00Вирусология
10.77_847HE460,00Клинична лаборатория
10.78_132D-Dimer26,00Клинична лаборатория
10.79_196Calprotectin/Калпротектин32,00Клинична лаборатория
10.80_871Free PSA20,00Клинична лаборатория
10_118CBC4,50Хематология
10_190Vit D – total24,00Метаболити
10_215АКР20,00АКР
10_222Хистологично изследване на материал от орган30,00Клинична патология
11_1000Калпротектин-качествен тест19,00Други тестове
11_112CBC+DIFF7,00Хематология
11_146Helicobacter pylori  Ag – фекална маса26,00Имунология
11_191Витамин В1218,00Метаболити
11_197Спермограма20,00Други тестове
11_216Токсоплазмa IgG/Toxoplasma IgG17,00Паразитология
11_223Хистопатологично изследване0,00Клинична патология
12.01_106Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)18,00Имунохематология
12.01_106Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)18,00Транзфузионна хематология
12_113HGB2,50Хематология
12_133fT316,00Хормони
12_147Helicobacter pylori Ig A13,00Имунология
12_192Тропонин 25,00Метаболити
12_198Конкремент от отделителна система20,00Други тестове
12_217Токсоплазмоза IgG/Токсоплазмоза IgM30,00Паразитология
12_224Цитонамазка12,00Клинична патология
13_114Левкоцити2,50Хематология
13_148Helicobacter pylori Ig G13,00Имунология
13_199Количествено изсл.на белтък в урина4,00Други тестове
14_131Време съсирване2,50Коагулация
14_134TAT17,00Хормони
14_149 Хламидия пневмония IgМ18,00Имунология
14_193Фолиева киселина18,00Метаболити
14_200Креатининов клирънс6,00Биохимия
14_218Изследване за малария29,00Паразитология
15_135TSH-рецепторни антитела36,00Хормони
15_140Total B-HCG20,00Туморни маркери 
15_150 Хламидия пневмония IgG18,00Имунология
15_159Лаймска болест / Borrelia IgG20,00Вирусология
15_194Трансферин16,00Метаболити
15_201Количествено изсл. на калций в урина4,00Други тестове
16_115Тромбоцити2,50Хематология
16_151ANA – Screen / АНА скрининг24,00Имунология
16_160Лаймска болест / Borrelia IgM20,00Вирусология
16_202Количествено изсл.на фосфор в урина4,00Други тестове
16_219Перианален отпечатък за ентеробиоза7,00Паразитология
16_733Тромботест4,50Коагулация
16_995Трансферин/Transferin/сатурация/18,00Метаболити
17_152Anti – CCP34,00Имунология
17_203Количествено изсл.на креатинин в урина4,00Други тестове
17_749Прокалцитонин 35,00Метаболити
18_161HBcor-Total18,00Вирусология
18_204Качествено изледване на асцитна течност3,00Други тестове
18_220Фекална проба за чревни протозои 10,00Паразитология
19_116Броене на ретикулоцити4,00Хематология
19_153Хламидия трахоматис IgА16,00Имунология
19_205Количествено изсл. на амилаза в урина4,00Други тестове
20_1020Хламидия трахоматис IgG16,00Имунология
20_117Базофилно пунктирани еритроцити3,00Хематология
20_163anti-HBs18,00Вирусология
20_206Количествено изсл. на глюкоза урина4,00Други тестове
21_154Хламидия трахоматис IgM16,00Имунология
21_207Количествено изсл. на калий в урина4,00Други тестове
22_136DHEA-S18,00Хормони
22_169Урина за урокултура – еднократно10,00Микробиология
22_208Количествено изсл. на магнезий в урина4,00Други тестове
22_842CEA, CA 19-935,00Туморни маркери 
23_137Инсулин16,00Хормони
23_165SARS-CoV-2 Antigen + Influenza A/B Antigen25,00Вирусология
23_209Количествено изсл. на натрий в урина4,00Други тестове
23_843CEA,CA 12535,00Туморни маркери 
24_138Паратхормон/Parathormon26,00Хормони
24_166Грипен вирус тип В+ грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./ 15,00Вирусология
24_170Изследване на фецес за здравна книжка15,00Микробиология
24_210Количествено изсл. на хлориди4,00Други тестове
24_844CEA,CA 15-335,00Туморни маркери 
25_155IgE18,00Имунология
25_167CMV IgM18,00Вирусология
25_211Количествено изсл.на пикочна киселина в урина4,00Други тестове
26_156LE-клетки10,00Имунология
26_212Комбиниран тест за наркотични вещества25,00Други тестове
26_519Beta-CrossLaps20,00Хормони
26_846CA 125+HE4 – Roma68,00Туморни маркери 
26_953HBeAg18,00Вирусология
27_1008Epstein-Barr VCA IgM /инф. мононуклеоза/17,00Вирусология
27_946Anti TPO+TAT29,00Хормони
28_718Covid -19/IgM, IgG25,00Вирусология
28_947TSH+FT424,00Хормони
29_253Протеин на Bence-Jones10,00Други тестове
29_948TSH+FT4+FT332,00Хормони
30_158ултра сензитивно CRP22,00Имунология
30_214Уреен клирънс6,00Други тестове
30_949TSH+anti TPO25,00Хормони
31_174Хламидия-директен тест15,00Микробиология
31_254Уринен тест за бременност0,00Други тестове
31_720SARS-CoV-2 IgG quantity19,00Вирусология
31_950LH+FSH+Prolactin35,00Хормони
31_955Anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални антитела)22,00Имунология
32_721SARS-CoV-2 IgM quantity19,00Вирусология
32_951LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron60,00Хормони
32_956Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgA27,00Имунология
33_820Ликвор0,00Други тестове
33_952DHEA-S+Testosteron32,00Хормони
33_957Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgM27,00Имунология
34_1002HOMA – IR/глюкоза+инсулин – индекс/20,00Хормони
34_1004Херпес симплекс (тип I/2) IgG35,00Вирусология
34_958Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgG27,00Имунология
35_1001Urine Albumin Creatinine Ratio(албумин/ креатинин в урината)12,00Други тестове
35_1003Анти – Мюлеров хормон (AMH)38,00Хормони
35_1005Херпес симплекс (тип I/2) IgM35,00Вирусология
35_959Анти Анексин (anti Annexin V) IgG27,00Имунология
36_1007SARS-CoV-2 Antigen + Influenza A/B Antigen + RSV Antigen30,00Вирусология
36_177Гонорея-микроскопски тест10,00Микробиология
36_960Анти Анексин (anti Annexin V) IgM27,00Имунология
37_178Посявка за Candida15,00Микробиология
37_954Epstein-Barr VCA IgG /инф. мононуклеоза/17,00Вирусология
37_961Anti-Prothrombin ( анти Протромбин ) IGG + IGM28,00Имунология
38_1006Хепатитен вирус Е /HEV-IgM20,00Вирусология
38_962anti-Gliadin IgA (анти глиадин антитела) IgA + IgG28,00Имунология
39_180Изследване на стерилна урина-трикратно24,00Микробиология
39_963Anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен27,00Имунология
40_1021HIV1/2, HBsAg, anti-HCV40,00Вирусология
40_119Калий3,70Биохимия
40_181Културално изследване за Trichomonas vaginalis15,00Микробиология
40_964Anti MCV27,00Имунология
41_120Натрий3,70Биохимия
41_182Микоплазма и Уреаплазма и други полово предавани инфекции30,00Микробиология
41_965Anti Yersinia IgA20,00Имунология
42_183Сифилис-имунохроматография9,00Микробиология
42_966Anti Yersinia IgG20,00Имунология
43_121Магнезий4,00Биохимия
43_967Anti-Jo-1 IgG количествен27,00Имунология
45_122CK-MB5,00Биохимия
45_184Материал от устна кухина15,00Микробиология
46_185Кърма11,00Микробиология
47_186Мляко11,00Микробиология
48_187Ставен пунктат15,00Микробиология
49_124Глюкозотолерантен тест-4 кратен7,00Биохимия
49_188Gonorrhea Ag15,00Микробиология
50_189Хемокултура30,00Микробиология
51_125LDH3,00Биохимия
51_726Плеврален пунктат15,00Микробиология
53_126Хлориди3,00Биохимия
54_996Mycoplasma pneumoniae IgM18,00Микробиология
55_127Йонизиран калций4,00Биохимия
55_997Mycoplasma pneumoniae IgG18,00Микробиология
56_128VLDL-холестерол2,70Биохимия
56_998Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG32,00Микробиология
57_129Индиректен билирубин2,70Биохимия
57_999Коремна кухина15,00Микробиология
58_130UIBC0,00Биохимия
58_868Клостридиум дифициле25,00Микробиология
59_968Streptococus group A antigen – бърз тест за стрептокок от група А15,00Микробиология
61_819ASAT, ALAT, GGT7,00Биохимия
62_941ASAT, ALAT, GGT, ALP9,00Биохимия
63_942Калций, йонизиран калций, неорганичен фосфор*7,00Биохимия
64_943Калий,натрий,хлориди*7,00Биохимия
65_944Амилаза и липаза*6,00Биохимия
66_945Кръвна захар, общ холестерол, HDL-холестерол, триглицериди11,00Биохимия
_752С пептид22,00Метаболити
_754Пакет Креатинин, Урея, Пикочна киселина7,00Биохимия