Диагностични пакети

Диагностични пакетиЦена (лв.)
Пакет „Антикоагулантна терапия“10,80
Тест в артикул 
Протромбиново време/Protrombin time 
aPTT 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Пакет „Профилактика“27,60
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Холестерол/Cholesterol 
Триглицериди/Triglycerides 
Общ белтък/Protein total 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
GGT 
Пикочна киселина/Uric acid 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Пакет „Регистриране на бременност“45,60
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Общ белтък/Protein total 
Албумин/Albumin 
HBsAg 
HIV 1/2  Ab 
Сифилис-RPR 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Пакет „Проследяване на бременността“12,00
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Пакет „Детска ясла, детска градина“24,00
Тест в артикул 
Перианален отпечатък за ентеробиоза 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Фекална проба за чревни протозои 
Изследване на фецес(носителство за шигела,салмонела и патогенни коли) 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Фекална проба за чревни хелминти 
Пакет „Детска профилактика“ 14,40
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Глюкоза/Glucose 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Пълна кръвна картина/Full blood count + диф. Бр. 
Пакет „Предоперативен минимум-аборт, амбулаторни манипулации“30,00
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Време кървене 
Време съсирване 
Сифилис-RPR 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Кръвна група 
Пакет „Предоперативен – разширен“54,00
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Общ белтък/Protein total 
HBsAg 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
Протромбиново време/Protrombin time 
Време кървене 
Време съсирване 
HIV 1/2  Ab 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Кръвна група 
Калий,натрий,хлориди* 
Пакет „Диагностика на сърдечно-съдова система“34,80
Тест в артикул 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
ASAT(GOT) 
CPK/Creatinkinase 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Пикочна киселина/Uric acid 
Холестеролов профил* 
  – VLDL-холестерол/VLDL-cholesterol 
  – Холестерол/Cholesterol 
  – LDL-холестерол/LDL-cholesterol 
  – HDL-холестерол/HDL-cholesterol 
  – Триглицериди/Triglycerides 
Калий,натрий,хлориди* 
  – Калий/Potassium 
  – Натрий/Sodium 
  – Хлориди/Chloride 
Пакет „Диагностика на черен дроб – скрининг“36,00
Тест в артикул 
HBsAg 
ALAT(GPT) 
GGT 
ALP/Alkaline phosphatase 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Протромбиново време/Protrombin time 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Общ и директен билирубин* 
  – Общ билирубин/Bilirubin total 
  – Директен билирубин/Bilirubin direct 
Общ белтък и албумин* 
  – Общ белтък/Protein total 
  – Албумин/Albumin 
Пакет „Диагностика на черен дроб-разширен“64,80
Тест в артикул 
HBsAg 
anti-HAV-IgM 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
GGT 
ALP/Alkaline phosphatase 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Протромбиново време/Protrombin time 
Фибриноген/Fibrinogen 
anti-HCV 
anti-HBS 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Общ и директен билирубин* 
  – Общ билирубин/Bilirubin total 
  – Директен билирубин/Bilirubin direct 
Общ белтък и албумин* 
  – Общ белтък/Protein total 
  – Албумин/Albumin 
Пакет „Диагностика на бъбречна функция“30,00
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Калий/Potassium 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Креатинин,урея,пикочна киселина 
  – Креатинин/Creatinine 
  – Урея 
  – Пикочна киселина/Uric acid 
Общ белтък и албумин* 
  – Общ белтък/Protein total 
  – Албумин/Albumin 
Пакет „Диабет“34,80
Тест в артикул 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Гликиран хемоглобин/Glicated hemoglobin 
Микроалбумин/Microalbumin 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Холестеролов профил* 
  – VLDL-холестерол/VLDL-cholesterol 
  – Холестерол/Cholesterol 
  – LDL-холестерол/LDL-cholesterol 
  – HDL-холестерол/HDL-cholesterol 
  – Триглицериди/Triglycerides 
Пакет „Хематологична патология“27,60
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Пълна кръвна картина/Full blood count 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Диферециално броене на левкоцити   
Морфология на еритроцити 
Общ и директен билирубин* 
  – Общ билирубин/Bilirubin total 
  – Директен билирубин/Bilirubin direct 
Желязо и ЖСК* 
  – Желязо/Iron 
  – ЖСК/TIBC 
Пакет „Трансмисивни инфекции при жената“54,00
Тест в артикул 
HBsAg 
HIV 1/2  Ab 
Хламидия трахоматис IgG,Хламидия трахоматис IgM 
  – Хламидия трахоматис IgG/Chlamidya trahomatis IgG 
  – Хламидия трахоматис IgM/Chlamidya trahomatis IgM 
Влагалищен секрет 
Сифилис-RPR 
Пакет „Трансмисивни инфекции при мъжа“54,00
Тест в артикул 
HBsAg 
HIV 1/2  Ab 
Хламидия трахоматис IgG,Хламидия трахоматис IgM 
  – Хламидия трахоматис IgG/Chlamidya trahomatis IgG 
  – Хламидия трахоматис IgM/Chlamidya trahomatis IgM 
Уретрален секрет 
Еякулат 
Сифилис-RPR 
Пакет „Репродуктивна функция“72,00
Тест в артикул 
Пролактин/Prolactin 
Прогестерон/Progesteron 
LH 
FSH 
Естрадиол/Estradiol 
Тестостерон/Testosteron 
Пакет „Функция на щитовидната жлеза“54,40
Тест в артикул 
TSH 
fT4 
TAT 
anti – TPO 
Пакет „Риск за заболяване на коронарните артерии“28,80
Тест в артикул 
Глюкоза/Glucose 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Пикочна киселина/Uric acid 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Калий,натрий,хлориди* 
  – Калий/Potassium 
  – Натрий/Sodium 
  – Хлориди/Chloride 
CRP 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Липиден профил/холестерол, HDL, LDL, триглецериди/ 
  – Холестерол/Cholesterol 
  – LDL-холестерол/LDL-cholesterol 
  – HDL-холестерол/HDL-cholesterol 
  – Триглицериди/Triglycerides 
Пакет „Остеопороза“69,60
Тест в артикул 
ALP/Alkaline phosphatase 
Неорганичен фосфор/Inorganic phosphorus 
Паратхормон/Parathormon 
Калций и йонизиран калций* 
  – Йонизиран калций/Calcium ionized 
  – Калций/Calcium 
Vit D – total 
Beta-CrossLaps 
Пакет „Спорт и здраве“ – разширен36,00
Тест в артикул 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
CPK/Creatinkinase 
LDH/Lactatdehydrogenase 
Тестостерон/Testosteron 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
АСАТ(ГОТ),АЛАТ(ГПТ),ГГТ* 
  – ASAT(GOT) 
  – ALAT(GPT) 
  – GGT 
Пакет „Наркотична зависимост и здраве“74,00
Тест в артикул 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Комбиниран тест за наркотични вещества 
  – MET(methamphetamine) 
  – THC(tetrahydrocannabinol) 
  – MOP(morphine) 
  – AMP(amphetamine) 
  – COC(cocaine) 
  – MDMA 
  – BZO /benzodiazepines 
  – MTD(methadone) 
  – BAR(barbiturates) 
  – TCA(antidepresants) 
АСАТ(ГОТ),АЛАТ(ГПТ),ГГТ* 
  – ASAT(GOT) 
  – ALAT(GPT) 
  – GGT 
HIV1/2,HBsAg,anti-HCV* 
  – HIV 1/2  Ab 
  – HBsAg 
  – anti-HCV 
Пакет „Профилактика на жената“38,40
Тест в артикул 
Влагалищен секрет 
Посявка за Candida 
Хламидия-директен тест 
Trichomonas vaginalis 
Пакет „Изследване за токсоплазмоза“33,60
Тест в артикул 
Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM 
  – Toxoplasma IgM 
  – Toxoplasma IgG 
Пакет „Лабораторни изследвания за ранно прекъсване на бременността13,20
Тест в артикул 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Глюкоза/Glucose 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Урея 
Пакет „Анемия-специализиран“72,00
Тест в артикул 
Пълна кръвна картина/Full blood count – 14 показателя 
Фолиева киселина/Folic acid 
Витамин В12/Vitamin B12 
Феритин/Ferritin 
Морфология на еритроцити 
Микроскопско броене на левкоцити/Differencial count 
Желязо и ЖСК* 
  – Желязо/Iron 
  – ЖСК/TIBC 
Пакет „Спорт и здраве“ – минимум18,00
Тест в артикул 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
Тестостерон/Testosteron 
  
Пакет „Медилаб“ –  разшиерен жени58,80
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Холестерол/Cholesterol 
Общ билирубин/Bilirubin total 
Триглицериди/Triglycerides 
HDL-холестерол/HDL-cholesterol 
LDL-холестерол/LDL-cholesterol 
Общ белтък/Protein total 
Албумин/Albumin 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
GGT 
ALP/Alkaline phosphatase 
TSH 
Пикочна киселина/Uric acid 
Калий/Potassium 
Натрий/Sodium 
Калций/Calcium 
Магнезий/Magnesium 
Желязо/Iron 
ЖСК/TIBC 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Урея 
Пълна кръвна картина/Full blood count + диф. Бр. 
Пакет „Медилаб“ –  разшиерен мъже58,80
Тест в артикул 
СУЕ/ERS 
Глюкоза/Glucose 
Креатинин/Creatinine 
Холестерол/Cholesterol 
Общ билирубин/Bilirubin total 
Total PSA 
Триглицериди/Triglycerides 
HDL-холестерол/HDL-cholesterol 
LDL-холестерол/LDL-cholesterol 
Общ белтък/Protein total 
Албумин/Albumin 
ASAT(GOT) 
ALAT(GPT) 
GGT 
ALP/Alkaline phosphatase 
Пикочна киселина/Uric acid 
Калий/Potassium 
Натрий/Sodium 
Магнезий/Magnesium 
Желязо/Iron 
ЖСК/TIBC 
Урина-ОХИ 
Урина-седимент 
Урея 
Пълна кръвна картина/Full blood count + диф. Бр.