PCR, антиген и антитела тестове за КОВИД-19

Медицинска лаборатория „Медилаб” е одобрена от Министерството на здравеопазването за доказване на COVID-19. Резултатите от нейните PCR и АНТИГЕННИ тестове се признават при пътуване в чужбина и издава цифров сертификат на ЕС за COVID-19 при отрицателен резултат от PCR или антигенен тест

ЦЕНИ:

PCR за коронвирус
С направление по НЗОК
С направление по НЗИС
Пробовземане – 15.00 лв.

PCR за коронавирус за частни пациенти – 65.00 лв.

Пробовземане – 0.00 лв.
Безплатен сертификат

Антиген тест за коронавирус – 20 лв

За частни пациенти
Пробовземане – 0.00 лв.
Безплатен сертификат

Цените включват такси за пробовземане, обезвреждане на отпадъците и издаване на сертификат. Резултатите от PCR тестовете са готови в рамките на същия работен ден.