КОВИД-19

ЦЕНИ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С КОВИД-19

PCR за коронвирус
С направление по НЗОК
С направление по НЗИС
Пробовземане – 15.00 лв.

PCR за коронавирус за частни пациенти – 65.00 лв.

Пробовземане – 0.00 лв.
Безплатен сертификат

Антиген тест за коронавирус – 20 лв

За частни пациенти
Пробовземане – 0.00 лв.
Безплатен сертификат